Αν έχετε ήδη ομαδικό ταξιδιών στην εταιρία μας μέσω της πιο κάτω φόρμας μπορείτε να δημιουργήσετε ηλεκτρονική φόρμα για την κάλυψη ταξιδιών των εργαζόμενων που θέλετε.

Εφόσον ταυτοποιηθούν τα στοιχεία του HR, θα σταλεί email με την ηλεκτρονική φόρμα ένταξης στο email του υπαλλήλου που επιθυμεί να την χρησιμοποιήσει